Pyrosequencing distribuerar produkter från corbett i usa

Report this content

PYROSEQUENCING DISTRIBUERAR PRODUKTER FRÅN CORBETT I USA - Förvärvar ägarandel i Bio-Molecular Holdings - Uppsala den 14 januari 2003. Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal om att distribuera hela produktsortimentet för termocykling och provberedning från Corbett Research på den amerikanska marknaden. Pyrosequencing och Corbett bedömer att deras produktlinjer och försäljningsmetoder kompletterar varandra och att det nya distributionsavtalet kommer att erbjuda kunderna en mer heltäckande portfölj av produkter för tillämpad genetisk analys. Avtalet innebär även att Pyrosequencing går in med en ägarandel i Bio-Molecular Holdings, som är holdingbolag för Corbett Research och Corbett Robotics. Villkoren i avtalet offentliggörs ej, men när förvärvet har genomförts kommer Pyrosequencings ägarandel i det holdingbolag som äger Corbett att vara mindre än 20 procent. Pyrosequencing har option på köp av ytterligare andelar under de kommande tre åren. "Corbetts produkter har visat sig vara mycket värdefulla verktyg för många forskare inom biovetenskapen runt om i världen. Vår befintliga portfölj med instrument, programvara och reagens utökas nu med dessa produkter, vilket ytterligare förstärker vår satsning på att erbjuda marknaden ett heltäckande produktprogram av högsta kvalitet", säger Erik Walldén, VD och koncernchef för Pyrosequencing AB. "Vi räknar med att tillsammans med Corbett kunna generera fler affärsmöjligheter inom ett brett fält, från analys av genuttryck till genotypning och sekvensbestämning av korta genavsnitt, där Pyrosequencing redan är väl etablerat på marknaden", tillägger Erik Walldén. Bland Corbetts produkter återfinns Rotor-Gene 3000, ett termocykelinstrument med fyra kanaler som arbetar i realtid. Detta system är öppet och kan kombineras med olika kemiska processer. Corbetts CAS 1200 är en arbetsstation som är särskilt konstruerad för PCR-analys och kan kombineras med vanliga termocykliska instrument eller realtidsinstrument. Arbetsstationen ombesörjer provberedning för PCR och ger hög noggrannhet och reproducerbarhet. Dessutom erbjuder Corbett ett unikt och användarvänligt styrsystem för termocykling, med en handdator för programmering och visualisering av termocykliska reaktionsförlopp. Handdatorn är lätt att programmera och medger lagring och inläsning av hundratals olika termocykler. I en kommentar till avtalet säger John Corbett, Jr, VD för Bio-Molecular Holdings, holdingbolag för Corbett Research och Corbett Robotics: "Pyrosequencing är en idealisk försäljningspartner för våra produkter i USA. Via deras specialinriktade kanaler för marknadsföring, försäljning och distribution hoppas vi kunna påskynda vår penetration av den viktiga nordamerikanska marknaden. Vi ser också fram mot möjligheten att genomföra gemensamma utvecklingsprojekt i anslutning till vårt samarbete, för att ytterligare stärka vårt produktutbud." Om Corbett Bio-Molecular Holdings (BMH) är ett Australienbaserat holdingbolag för Corbett Research Pty Limited, Corbett Robotics Pty Limited och Corbett Research (UK) Limited. BMH-koncernen är inriktad på forskning och utveckling, tillverkning samt marknadsföring av instrument för forskning inom biovetenskap. Corbett Research har ett produktsortiment som omfattar vanliga och realtidsbaserade termocykliska instrument, som används för att förstärka och detektera DNA och RNA. Rotor-Gene betraktas numera internationellt som ett av de bästa termocykelinstrument som finns på marknaden. Den temperaturjämnhet från prov till prov som uppnås med centrifugaltekniken överträffar den som uppnås med de konkurrerande systemen med 96 mikrobrunnar per platta. Andra produkter från Corbett är Palm-Cycler och CAS 1200, ett robotsystem som är konstruerat för att bereda prover med DNA/RNA för PCR- analys i realtid. Företagets hemsida är www.corbettresearch.com Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med över 200 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, London IDEAS Genetic Knowledge Park och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com För ytterligare information Pyrosequencing AB Erik Walldén Harry Wilcox VD och koncernchef Finansdirektör och chef för erik.wallden@pyrosequencing.com affärsutveckling Tel:018-56 59 02 alt. 070-326 98 70 harry.wilcox@pyrosequencing.com +1 508 389 9911 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar