Pyrosequencing förvärvar amerikanska Biotage

PYROSEQUENCING FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BIOTAGE Uppsala den 14 oktober 2003 - Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYROA) meddelar att bolaget träffat överenskommelse med Dyax Corp. ("Dyax") om att Pyrosequencing förvärvar Biotage LLC, ("Biotage"), ett helägt dotterbolag till Dyax, för ca 35 MUSD. Bolaget planerar att överta lån på Biotages nybyggda fastighet i Virginia i USA vilket reducerar köpeskillingen till ca 30 MUSD (ca 230 MSEK) vilket betalas kontant. Förvärvet innebär att produktområdet Läkemedelskemi förstärks med en kompletterande produktportfölj av renings- och separationssystem. Ökad omsättning och betydande operativa synergier förbättrar förutsättningen för snar lönsamhet i Pyrosequencing. - Förvärvet av Biotage ser vi som ett viktigt steg i den konsolideringsfas vi inledde i början av hösten. Genom köpet skapar vi en solid bas i USA som är vår enskilt största marknad. Vi räknar med betydande operativa synergier då kunderna är de samma som för vårt produktområde Läkemedelskemi. Dessutom uppskattar vi kostnadssynergierna till ca 30-35 MSEK per år" säger Pyrosequencings styrelseordförande och koncernchef Jeff Bork. Biotage är marknadsledande inom produkter för rening av läkemedelsmolekyler under forskningsfasen Företaget omsatte 2002 23.2 MUSD. Företaget har 126 anställda. Pyrosequencing har nyligen förvärvat Personal Chemistry. Det nya bolaget har efter sammanslagningen två produktområden; Genomik och Läkemedelskemi. Proforma hade bolaget en omsättning 2002 på 202 MSEK. Efter de nyligen aviserade personalnedskärningarna kommer Pyrosequencing att ha ca 150 anställda. Sedvanlig legal och finansiell due diligence är genomförd. Efter förvärvet, som beräknas vara klart i slutet av oktober, kommer Pyrosequencing att kontrollera 100% av aktierna i Biotage. Resultaträk- Pyrosequen- Biotage "Newco" Pyrosequen- Biotage "Newco" ning cing Jan-Dec Jan-Dec cing Jan- Jan- MSEK Jan-Dec 2002 2002 Jan-June June June 2002 2003 2003 2003 Proforma Proforma Nettoomsättning 202 225 427 72 87 159 Kostnad -72 -98 -170 -29 -38 -67 sålda varor Bruttoresultat 130 128 258 43 49 92 Övr. -415 -130 -545 -185 -57 -242 rörelsekostnader Omstrukturerings- -11 0 -11 -6 0 -6 kostnader Rörelseresultat -296 -2 -298 -149 -8 -157 Om Pyrosequencing Pyrosequencing påskyndar upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel genom att tillhandahålla kompletta system för tillämpad genetisk analys och läkemedelskemisk forskning. Genom samgåendet med Personal Chemistry har företaget ytterligare stärkt sin kundbas. Denna består av såväl kommersiella som akademiska kunder, däribland världens 20 största läkemedelsföretag och ansedda forskningsinstitut som National Institutes of Health och US Centers for Disease Control and Prevention i USA och Karolinska Institutet i Stockholm. Pyrosequencing har sitt huvudkontor i Uppsala och har även verksamhet i Boston, USA, Cambridge, Storbritannien och Konstanz, Tyskland. Företaget kommer att ha ca 150 anställda och omsatte 2002 MSEK 202. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com. Om Biotage Biotage, Inc. är ett helägt dotterbolag till Dyax Corp. (Nasdaq: DYAX) i Massachusets, USA och är marknadsledande på den globala marknaden för reningsteknologi för läkemedelsmolekyler under forskningsfasen för läkemedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Charlottesville, Virginia, USA med kontor i Kanada, England, Frankrike, Tyskland, Italien, och Japan. För mer information besök företagets hemsida www.biotage.com. För ytterligare information: Jeff Bork Styrelseordförande och koncernchef jeff.bork@pyrosequencing.com 0734-22 16 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar