Pyrosequencing licensierar DNA-teknologi från Harvard

Report this content

PYROSEQUENCING LICENSIERAR DNA-TEKNOLOGI FRÅN HARVARD - Avtal ger utökad tillgång till patentskyddad teknologi gällande klyvbara fluorescerande nukleotider - Uppsala den 14 augusti 2002 - Pyrosequencing AB (Stockholmsbörsen: PYRO A) meddelar idag att ett avtal tecknats med Harvard University om ensamrätt till bred användning av nukleinsyrateknologi som kan utnyttjas exempelvis vid DNA-sekvensering. Enligt avtalet får Pyrosequencing utvidgade rättigheter till teknologin för fluorescerande nukleotider som kan användas för att analysera DNA med hjälp av Pyrosequencings teknologi för sekvensering genom syntes eller i kombination andra plattformar. Licensavtalet kommer att göra det möjligt för företaget att utveckla nya produkter för DNA-analys baserade på fluorescens inom tillämpad genomik, liksom för kliniska tillämpningar, utgående från Pyrosequencings teknologi. De ekonomiska villkoren i avtalet offentliggörs ej. "Genom teknologin från Harvard får vi tillgång till unika verktyg för att utveckla fler produkter för sekvensbestämning och detektering med hjälp av Pyrosequencings plattform", säger Björn Ekström, teknisk direktör i Pyrosequencing AB. "Vi får också möjlighet att licensiera teknologin vidare till samarbetspartners som vill använda den för egen produktutveckling. Dessa fluorescerande nukleotider har avgörande fördelar vid analys på mikroarrays eller inom mikrofluidik, eftersom de kan spjälkas så att den fluorescerande markören frigörs efter koppling till DNA." Teknologin Pyrosequencing(TM), som bygger på sekvensering genom syntes, är ett detektionssystem för kemiluminiscens där en enzymatisk kaskad leder till en synlig ljuspuls för varje gång en nukleotid byggs in i en DNA-sträng. Denna teknologi ger noggran bestämning av genotyper och lämpar sig också för bestämning av andra korta nukleotidsekvenser. Teknologin med fluorescerande nukleotider bygger på att fluorescerande färgämnen bundits vid nukleotider via en klyvbar ditiolbindning. Nukleotiderna kan lätt byggas in i DNA och de fluorescerande markörerna kan avlägsnas efter detektering. Tekniken utvecklades vid Harvard Medical School hos dr George Church, professor i genetik vid Harvard Medical School och Director of the Lipper Center for Computational Genetics. Harvards teknologi licensieras till Pyrosequencing med ensamrätt för nukleinsyraanalyser. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med över 180 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, the National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Yale University, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, Goethe-Universität samt IMGM Laboratories. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director VD och koncerchef Investor/Public Relations 070 - 326 98 70 +1 877 797 6767 erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00820/wkr0002.pdf

Dokument & länkar