Pyrosequencing och Thomas Jefferson University utvecklar tillämpningar för att analysera kronisk tarminflammation

PYROSEQUENCING OCH THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY UTVECKLAR TILLÄMPNINGAR FÖR ATT ANALYSERA KRONISK TARMINFLAMMATION Uppsala och Philadelphia den 31 mars 2003 -- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) och Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA, tillkännager idag att de träffat ett avtal om bidragsstödd forskning som gäller analys av gener och utveckling av tillämpningar för att analysera inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Thomas Jefferson University köpte nyligen ett PSQ(TM)HS 96A System, Pyrosequencings plattform för högkänslig genotypning, för att förstärka sin forskning inom klinisk molekylär genetik, bland annat i relation till IBD. "Det system för genotypning om Pyrosequencing har utvecklat kommer att bidra till utvecklingen av ett nytt genbaserat diagnostiskt verktyg, som vi hoppas ska bli enklare och snabbare med bibehållen precision", säger dr Paolo Fortina, professor i medicin vid Jefferson Medical College, Thomas Jefferson University. "Vårt mål är att få en bättre förståelse av variationer i samband med tarminflammation och därigenom kunna förbättra diagnostiken och behandlingen." Inflammatorisk tarmsjukdom är ett kroniskt tillstånd som ofta innebär ett handikapp. Minst fyra miljoner personer runt om i världen har diagnosen och uppemot en miljon bara i USA. Tarminflammation är en följd av antingen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit och orsakar magsmärtor, blodiga diarréer, viktförlust, matthet och andra symtom. Pyrosequencings PSQ HS 96A System kommer att användas för att upptäcka olika mutationer och polymorfismer i gener som har ett samband med IBD. Genom att avläsa de specifika mutationerna kan det bli möjligt att förutsäga vilket förlopp sjukdomen kommer att få och därigenom välja optimala behandlingsåtgärder för patienten. "Vi är mycket glada över att få fortsätta vårt samarbete med dr Fortina, som tillhör de ledande i världen inom klinisk molekylär genetik", säger Jerry Williamson, VD för Pyrosequencing Inc., USA. "Värdet i molekylärdiagnostik ligger inte bara i de direkta resultaten, utan också däri att undersökningarna ger information som kan ligga till grund för kliniska beslut. Dr Fortinas forskning exemplifierar potentialen i teknologin Pyrosequencing, när målet är att få korrekt och meningsfull information som kan underlätta diagnos och behandling av sjukdomar. Vi räknar med att kunna kommersialisera eventuella tester som är kopplade till denna forskning om IDB i samarbete med någon industriell partner, vilket ligger i linje med vår strategi för molekylärdiagnostik." fortsätter han. Avtalet bygger på ett befintligt samarbete mellan Pyrosequencing och dr Fortina, gällande genbaserad diagnostik i samband med hörselskada. Dr Fortina har använt Pyrosequencings teknologi för att undersöka variationer i genen connexin26, som har förknippats med en vanlig typ av ärftlig dövhet. Resultatet av detta arbete publicerades 2002 i de medicinska tidskrifterna Clinical Genetics och Human Mutation. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med närmare 250 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System och PSQ(TM)HS 96A System samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol-Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, London IDEAS Genetic Knowledge Park och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com Om Thomas Jefferson Unversity Thomas Jefferson University består av tre olika högskolor--Jefferson Medical College, Jefferson College of Graduate Studies och Jefferson College of Health Professions. Vid dessa tre college studerar över 2000 blivande läkare, forskare och sjukvårdsanställda. Thomas Jefferson University Hospital, som ingår i universitetets sjukvårdskomplex, tar varje år emot över 40 000 patienter för avancerad vård och behandling. Jefferson Medical College grundades 1824 och är en av de största privata medicinska högskolorna i USA, och har fler tidigare elever i livet än någon annan medicinsk högskola. Mer information om Thomas Jefferson University finns på www.jefferson.edu För ytterligare information: Pyrosequencing AB Erik Walldén VD och koncernchef erik.wallden@pyrosequencing.com 018 - 56 59 02 alt 070 - 326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar