Pyrosequencing utvidgar sitt distributionsavtal med corbett till att även omfatta Tyskland, Frankrike och Skandinavien

PYROSEQUENCING UTVIDGAR SITT DISTRIBUTIONSAVTAL MED CORBETT TILL ATT ÄVEN OMFATTA TYSKLAND, FRANKRIKE OCH SKANDINAVIEN Uppsala den 10 april 2003 --Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) meddelar idag att bolaget utvidgat sitt avtal om att distribuera hela produktsortimentet från Corbett Research för termocykling och provberedning till att även gälla Tyskland, Frankrike och Skandinavien. Vid årsskiftet tecknades ett avtal för distribution i USA. Pyrosequencing kan nu erbjuda sina kunder en mer heltäckande portfölj av produkter för tillämpad genetisk analys, från instrument för DNA- beredning och DNA-amplifiering till sekvensanalys. Det utvidgade distributionsområdet innebär att Pyrosequencings organisation för försäljning och kundstöd kan erbjuda sina befintliga kunder ett bredare urval av produkter och applikationer, samtidigt som man får tillgång till en ny kundgrupp. "Även om vi just har inlett distributionen av Corbetts produkter, så inger de första kontakterna med kunder i USA mycket goda förhoppningar", säger Erik Walldén, VD för Pyrosequencing. "Vi börjar redan se resultat av den synergieffekt i fråga om försäljning och service som det kombinerade sortimentet ger. Kunderna uppskattar att få tillgång till ett bredare och mer komplett utbud av teknologier och beprövade verktyg för sin genomikforskning. Vi kommer att fortsätta att söka lämpliga möjligheter att utvidga vårt erbjudande av högkvalitativa och kraftfulla produkter genom liknande samarbeten, som det med med Corbett." Bland Corbetts produkter återfinns Rotor-Gene 3000, ett termocykelinstrument med fyra kanaler som arbetar i realtid. Detta system är öppet och kan kombineras med flera olika kemiska processer. Det är ett unikt system med mycket god temperaturjämnhet och extremt lättanvänd programvara. Corbetts CAS-1200 är en robotbaserad arbetsstation som är särskilt konstruerad för PCR-analys och kan kombineras med vanliga termocykliska instrument eller realtidsinstrument. Arbetsstationen underlättar provberedning för PCR och ger hög noggrannhet och reproducerbarhet. Dessutom erbjuder Corbett ett unikt och användarvänligt styrsystem för termocykling, med en handdator för programmering och visualisering av termocykliska reaktionsförlopp. Handdatorn är lätt att programmera och medger lagring och inläsning av hundratals olika termocykler. John Corbett, Jr., VD för Bio-Molecular Holdings, som är moderbolag till både Corbett Research och Corbett Robotics, säger: "Vi är glada åt att kunna utvidga vårt samarbete med Pyrosequencing så att vi kan utnyttja bolagets nätverk för försäljning och kundstöd inom fler länder och därmed snabbare kunna penetrera viktiga marknader. Tillsammans hoppas vi kunna få en bättre marknadstäckning och ge ett ännu större bidrag till framstegen inom tillämpad genomikforskning världen över." Om Corbett Bio-Molecular Holdings (BMH) är ett Australienbaserat holdingbolag för Corbett Research Pty Limited, Corbett Robotics Pty Limited och Corbett Research (UK) Limited. BMH-koncernen är inriktad på forskning och utveckling, tillverkning samt marknadsföring av instrument för forskning inom biovetenskap. Corbett Research har ett produktsortiment som omfattar vanliga och realtidsbaserade termocykliska instrument, som används för att förstärka och detektera DNA och RNA. Rotor-Gene betraktas numera internationellt som ett av de bästa termocykelinstrument som finns på marknaden. Den temperaturjämnhet från prov till prov som uppnås med centrifugaltekniken överträffar den som uppnås med de konkurrerande systemen med 96 mikrobrunnar per platta. Andra produkter från Corbett är Palm-Cycler och CAS-1200, ett robotsystem som är konstruerat för att bereda prover med DNA/RNA för PCR- analys i realtid. Företagets hemsida är www.corbettresearch.com Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med närmare 250 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Företaget samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning. Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System, PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System och systemet PTP(TM) med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH) i USA, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, London IDEAS Genetic Knowledge Park och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com För ytterligare information Pyrosequencing AB Erik Walldén VD och koncernchef erik.wallden@pyrosequencing.com Tel:018-56 59 02 alt. 070 - 326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar