Pysslingen förskolor i forskningssamarbete om hållbarhet

Report this content

Pysslingen Förskolor inleder ett samarbete om hållbarhet med forskningsinstitutet Ifous. Startskottet är i dag, den 3 juni – på Pysslingen Förskolors egen hållbarhetsdag.

Hållbarhet är ett av de övergripande målen för Pysslingen Förskolor. Att säkra barnens trygga start i livet, hushålla med resurser och värna miljön är stommen i det arbetet.

– Genom forskningssamarbetet med Ifous hoppas vi få konkreta exempel på vad som faktiskt ger effekt och hur vi kan jobba mer medvetet framöver, säger Pysslingen Förskolors kvalitetschef Sara Lindberg.

Ifous-samarbetet pågår under tre år och arton förskolor kommer att delta, men resultatet kommer att spridas och användas i alla Pysslingens förskolor. 

– Vi vill veta hur vi kan arbeta för att innehållet i förskolan ska bidra till en hållbar framtid. Det handlar lika mycket om ledningens arbete som arbetet med barnen, säger Sara Lindberg.

Sara Lindberg, kvalitetschef
070-733 86 76
sara.lindberg@academedia.se

Pysslingen Förskolor är idag Sveriges största och äldsta aktör inom fristående förskolor. 1986 startade vi våra två första förskolor i Nacka. De var de första privata förskolorna i Sverige. Båda förskolorna finns fortfarande kvar. Ända sedan starten har vi utmanat befintliga synsätt och drivit förskolans utveckling framåt. Idag är vi stolta över att vara en tydlig förebild inom många områden. 

Media

Media