• news.cision.com/
  • Q-Labs/
  • Ratos investerar i Q-Labs - ett ledande företag inom kvalitetssäkring av programvaruutveckling

Ratos investerar i Q-Labs - ett ledande företag inom kvalitetssäkring av programvaruutveckling

Report this content

Ratos investerar i Q-Labs - ett ledande företag inom kvalitetssäkring av programvaruutveckling Ratos investerar 190 miljoner SEK i Q-Labs genom en nyemission. Ratos ägande i Q-Labs kommer att uppgå till 40 procent. Övriga ägare är Ericsson och klassningssällskapet DNV (Det Norske Veritas). Genom investeringen avser Ratos att bidra till Q-Labs fortsatta tillväxt, som sannolikt kommer att innebära framtida förvärv. Q-Labs är en världsledande konsult för tjänster inom programvaru- utveckling. Kärnverksamheten utgörs av kvalitetssäkring av programvaru- utveckling för företag med stort eller avgörande beroende av programvara. Några av de större kunderna är internationella företag som Ericsson, ABB och Robert Bosch. Bolaget har idag en stark position i Europa och har även påbörjat en inbrytning på den amerikanska marknaden. "Q-Labs verkar på en marknad som vi tycker är högintressant och vi har fastnat för Q-Labs som är en av de starkaste aktörerna på denna marknad. Jag bedömer möjligheterna som goda att vi tillsammans med bolagets ledning och övriga delägare ska kunna tillvarata Q-Labs starka varumärke i företagets kommande expansionsfas", säger Arne Karlsson, Ratos VD. Programvara svarar för en allt större del av företagens utvecklingskostnader. De programvarusystem som stöttar såväl nya produkter som tillverkningsprocesser blir alltmer komplexa vilket ökar behovet av en systematisk kvalitetssäkring av system och programvara. Världsmarknaden för programvarukvalitetstjänster beräknas idag överstiga 800 miljoner USD (7,6 miljarder SEK) och förväntas växa med ca 30 procent årligen under de kommande åren. "Vi får nu en stark kombination av ägare, som var och en står för värdefull kunskap och erfarenhet", säger Geir Fagerhus, grundare av och koncernchef i Q-Labs. "DNVs och Ericssons aktiva ägande har gjort det möjligt för Q-Labs att utvecklas till en världsledande konsult försäkring av programvaruutvecklingstjänster. Utöver finansiellt kunnande har Ratos kompetens och erfarenhet av såväl börsintroduktioner som förvärvsprocesser vilket kommer att vara värdefullt för oss." Ericsson och DNV välkomnar Ratos som ny delägare. "Ratos finansiella perspektiv och kunskap om förvärv och andra transaktioner blir ett värdefullt komplement i styrelsen", säger Peter Rodholm, Senior Vice President på DNV. "Q-Labs är en utvald leverantör och partner till Ericsson och den nya ägarstrukturen kommer att stärka Q-Labs position som marknadsledare", säger Lars Larsson, Director of Strategic Alliances på Ericsson. Ratos förvärv av aktier i Q-Labs är villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Q-Labs tillhandahåller lösningar för kvalitetssäkring av programvaruutveckling till stora programvaruintensiva företag. Företaget grundades 1989 och har idag över 180 anställda i Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Norge, Tyskland, Frankrike och USA. Q-Labs omsättning uppgick 1999 till cirka 170 miljoner SEK (proforma). www.q-labs.com Ratos är ett Private Equity-bolag noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Investeringsstrategin är att fokusera på medelstora och stora onoterade bolag, där Ratos ägarandel uppgår till mellan 20 och 50 procent. Bland Ratos investeringar finns Telelogic, Telia Overseas, Camfil, Scandic Hotels, Dahl, DataVis, Esselte, Air Cargo Express, Superfos och Capona. www.ratos.se För ytterligare information kontakta: Arne Karlsson, VD, Ratos, tel + 46 703 79 79 79, e-mail: arne.karlsson@ratos.se Geir Fagerhus, VD och koncernchef, Q-Labs, tel + 46 706 800 500, e-mail: geir.fagerhus@qlabs.com Peter Rodholm, Senior Vice President, DNV, tel +44 385 705 165, e-mail: peter.rodholm@dnv.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/08/20001008BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/08/20001008BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar