Halvårsrapport januari-juni 2002

Report this content

HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 ·Fortsatt stark tillväxt, försäljningen ökade med 46 procent till 253,4 (174,0) mkr. Rullande 12 månader steg försäljningen med 51 procent till 459,6 (303,7) mkr. ·Rörelseresultatet uppgick till 24,9 (16,2) mkr. Justerat för engångsersättning för givande av exklusiv förhandlingsrätt uppgick rörelseresultatet till 3,2 (16,2) mkr. ·God tillväxt inom affärsområdena Estetik och Uro-Gynekologi. Försäljningen steg med 35 respektive 457 procent jämfört med föregående år. ·Försäljningen av DEFLUX® i USA steg med 73 procent jämfört med första kvartalet 2002. · [REMOVED GRAPHICS]Studie visade avsevärt bättre effekt med RESTYLANE® än med jämförelseprodukten. Ansökan för registrering av RESTYLANE® i USA är inlämnad till FDA. Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling. Produkterna RESTYLANE, RESTYLANE Fine Lines och PERLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor och står idag för huvuddelen av försäljningen. Utveckling av MACROLANE för kroppskonturering, t ex bröstutfyllnad, pågår. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor säljs i i Europa sedan juli 2002. Sedan juli 2000 äger Q-Med en majoritetspost i det amerikanska bioteknikbolaget Ixion Biotechnology, Inc., med forskning inom cellterapi för diabetes samt oxalatkontroll. Q- Med har idag drygt 330 medarbetare, varav cirka 230 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala, 20 vid Ixion och övriga vid helägda utländska försäljningsbolag. Q-Med aktien noterades i december 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. Q-Med AB (publ) Bengt Ågerup Verkställande direktör För frågor hänvisas till VD Bengt Ågerup, telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 25, eller IR- och informationschef Johan Hähnel, telefon 070- 231 08 07. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00690/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00690/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar