Q-Med ingår utvecklings- och kommersialiseringsavtal rörande produkter baserade på botulinum toxin

Q-Med AB och Medy-Tox Inc., ett läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Sydkorea, har idag ingått ett samarbetsavtal avseende nya produkter baserade på botulinum toxin.

Samarbetet kommer att ge Q-Med möjlighet att utveckla och kommersialisera nya generationer av produkter baserade på botulinum toxin, både för estetiska och medicinska indikationer. Medy-Tox kommer att bidra med sin teknologi och expertkunskap samtidigt som Q-Med kommer att bistå Medy-Tox i sin fortsatta utbyggnad.

Enligt avtalet ska Q-Med betala Medy-Tox upp till 8 MUSD under förutsättning att vissa mål uppnås. Utöver detta kommer Q-Med, utifrån vissa villkor, att betala ytterligare 3 MUSD till Medy-TYox för att de ska expandera sina anläggningar i Ochang-myeon i Sydkorea. Avtalet ger också Medy-Tox rätt till en framtida royalty på botulinum toxin produkter som utvecklats av
Q-Med baserade på Medy-Tox aktiva läkemedelssubstans.

Medy-Tox erbjuds enligt avtalet möjlighet att distribuera de nyutvecklade produkterna Indien, Thailand, Singapore och Sydkorea.

- ”Botulinum toxin produkter har funnits på marknaden i snart 20 år och vi har under denna period hittills sett en väldigt begränsad produktutveckling. Detta avtal ger Q-Med en enastående möjlighet att stärka sin position som världsledande i utvecklingen av ansiktsestetiska produkter. Vår portfölj av produkter inom specialistsjukvård kommer också att stärkas samt dra nytta av avtalet. Medy-Tox är en mycket passande partner för våra ambitiösa planer att expandera vår verksamhet. Vi är övertygade om att båda bolagen kommer att få stora fördelar av de synergier som blir resultatet av detta samarbete i framtiden, ”säger Bengt Ågerup, VD för Q-Med.

Världsmarknaden för produkter baserade på botulinum toxin värderas till 1,2 miljarder USD 2006 varav 55 procent för medicinska indikationer. Marknadens tillväxttakt är runt 20 procent årligen.


För frågor hänvisas till:
Bengt Ågerup, VD, telefon 070-974 90 25
Erika Kjellberg Eriksson, Finansdirektör, telefon 070-974 90 20.

NASHA, DUROLANE, SOLESTA, ZUIDEX, IMPLACER, DEFLUX, MACROLANE samt alla produktnamn inom RESTYLANE familjen är varumärken som tillhör Q-Med AB.

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar