Beslut från extra bolagsstämma i QBNK Holding AB (publ)

I enlighet med styrelsens förslag fattade QBNK Holding AB:s aktieägare vid dagens extra bolagsstämma beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner.

Stämman beslutade enhälligt om att utge 517 877 st. teckningsoptioner till QBNK Company AB (”Dotterbolaget”) och godkänna att Dotterbolaget överlåter teckningsoptioner till den tillträdande verkställande direktören i Dotterbolaget eller till juridisk person över vilken den tillträdande verkställande direktören ensamt har ett bestämmande inflytande. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar