Kommuniké från Extrastämma i QBNK Holding AB (publ) den 21 maj 2015

Beslut som fattades på stämman

1. Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen avser gränserna för antalet aktier i bolaget till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier.

2. Stämman beslutade att lägga samman aktier med 6 till 1, varvid 6 aktier läggs samman till 1 aktie.

Övrig information

Ägare med ojämnt antal aktier efter split kommer att justeras upp till närmaste heltal aktie.

Avstämningsdag för omvänd split kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK


ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
Tel: 08-459 99 90
QBNK Holding AB (publ)
e-post: carl.petruson@qbank.se

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar