Marknasmeddelande108/15 – Information gällande omvänd split i QBNK Holding AB

Report this content

QBNK Holding AB genomför en omvänd split i bolagets aktie (QBank). Sex (6) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:6).

Sista dagen för handel i QBank aktier före sammanläggning är den 22 juni 2015 och första dagen för handel efter sammanläggningen är den 23 juni 2015.

Avstämningsdag för sammanläggning är den 24 juni 2015.

I samband med den omvända spliten kommer aktien att byta ISIN-kod. Ny ISIN är SE0007278726.

Information om aktien:

Kortnamn: QBNK
Ny ISIN: SE0007278726 (SE0005934023)
Orderbok-ID: 100805
Villkor: 1 ny aktie för 6 gamla aktier (1:6)
Antal aktier efter omvänd split: 5 511 322 (33 067 934)
Nytt kvotvärde: 0,12
Sista handelsdag före omvänd split: Den 22 juni 2015
Första handelsdag efter omvänd split: Den 23 juni 2015

Observera att orderboken kommer att rensas efter stängning den 22 juni 2015.

Stockholm den 17 Juni 2015.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se