QBNK återköper teckningsoptioner samt överlåter nya teckningsoptioner

Report this content

I enlighet med beslut tagna på QBNK Holding AB:s extra bolagsstämma den 20 oktober 2021 återköper QBNK Company AB, helägt dotterbolag till QBNK Holding AB (publ), 400 000 teckningsoptioner från 2018 års teckningsoptionsprogram samt överlåter 611 058 nya teckningsoptioner.

För att harmonisera alla utestående teckningsoptioner, har QBNK Company AB, helägt dotterbolag till QBNK Holding AB (publ), från bolagets BDO Hootan Soheilzad återköpt samtliga utestående 400 000 teckningsoptioner från 2018 års teckningsoptionsprogram i QBNK Holding AB (publ). Totalt förvärvsbelopp uppgår till 1 560 TSEK, vilket ger ett pris per option (med lösenkurs 10 kronor och löptid till april 2023) om 3,90 kronor. Återköpta teckningsoptioner kommer att makuleras.

I samband med återköpet och makuleringen så har 400 000 nya teckningsoptioner överlåtits till bolagets BDO Hootan Soheilzad med ett totalt förvärvsbelopp om 1 172 TSEK, vilket ger ett pris per option (med lösenkurs 14 och löptid till januari 2026) om 2,93 kronor.

Till bolagets CRO Anna Ferreira Gomes har det överlåtits 211 058 teckningsoptioner med ett totalt förvärvsbelopp om 673 TSEK, vilket ger ett pris per option (med lösenkurs 13 och löptid till januari 2026) om 3,19 kronor.

Efter återköpet samt överlåtelserna uppgår antalet utställda teckningsoptioner till totalt 1 128 935 stycken fördelat på 728 935 stycken med lösenkurs 13 kronor (löptid till januari 2026) och 400 000 stycken med lösenkurs 14 kronor (löptid till januari 2026).

Utestående antal aktier uppgår till 7 313 400 stycken och antal aktier efter full utspädning uppgår till 8 442 335 stycken.

Styrelsen i QBNK Holding AB

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
jacob.philipson@qbank.se
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com