Qlife CE-märker COVID-19 test

Report this content

Qlifes meddelar att bolaget CE-märkt sitt PCR test for Sars-CoV-2 för professionell användning med den mobila testplattformen Egoo.Health och att kommersialiseringsarbetet kan inledas omedelbart.

Det aktuella CE-märkningen gäller för professionell användning av testplattformen Egoo.Health och för försäljning på den europeiska marknaden. Nästa steg är att placera COVID-19 testet på strategiska platser, där det kan erbjuda snabba och tillförlitliga resultat med hjälp av vårdpersonal.

”Genom CE-märkningen har Qlife uppnått en viktig regulatorisk milstolpe. Vårt COVID-19 test är ett av  de första mobila PCR-testerna som kan erbjuda exakt samma kliniska kvalitet som laboratorier. Nu kan vi på allvar börja den kommersiella utrullningen av vårt mobila test och bli tillgänglig för en mycket större målgrupp och i miljöer där testning måste göras kontinuerligt av vårdpersonal”, säger Thomas Warthoe”, VD för Qlife.

CE-märkningen omfattar testplattformen Egoo.Health, dvs mobil testenhet, engångskapslar och mjukvara. CE-märkningen möjliggör att kommersialiseringsarbetet kan inledas omedelbart.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Warthoe, VD Qlife Holding
Epost: tw@egoo.health
Telefon: +45-21 63 35 34

Om Qlife
Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling.

Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (telefon: +46 (0)8-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se).Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.

Denna information är sådan information som Qlife Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020, kl 08.00 CEST.

Prenumerera