Valberedning utsedd inför Qlife Holding årsstämma 2022

Report this content

I enlighet med beslutet vid Qlife Holding årsstämma 2021 har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2022. Valberedningen består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 25 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation:

  • Sören Skjärbäk, utsedd av Thomas Warthoe,
  • Anita Otterheim Hjalmarsson, utsedd av Peter Warthoe,
  • Lars Bangsgaard, representerande egna aktier, samt
  • Mette Gross, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.qlifeholding.com.  

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, och senast den 7 februari 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Mette Gross, styrelseordförande Qlife Holding AB

E-post: mette.gross@lehdab.com

Telefon: +46 (0)73-517 85 25

Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling. Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (telefon: +46 (0)8-503 000 50,

e-post: ca@gwkapital.se). Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.

Prenumerera

Dokument & länkar