Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Qlife

Report this content

Inför årsstämman i Qlife Holding AB den 5 maj 2021, offentliggör bolagets valberedning sitt förslag gällande styrelseledamöter och styrelseordförande.

Qlife’s valberedning föreslår att årsstämman väljer Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson till nya styrelseledamöter.

Mette-Marie Harild, född 1958, har lång erfarenhet av att leda internationella organisationer inom pharma/medical industrin bland annat från Medtronic där hon verkat i många år, senast som Regional Vice President ABGI & Nordic. Mette-Marie har i sin karriär haft starkt fokus på kunder, försäljning och förändringsledning och har gedigna erfarenheter av offentlig/privat samarbete och inköp. Mette-Marie är ursprungligen utbildad tandläkare och har en Executive MBA inom Change Management. Mette-Marie är ordförande i AmCham Healthcare Committee och Danish Chamber of Commerce Life Science Board, och är ledamot i Danish Chamber of Commerce, Neurescue och Danish Business Development Board under the Ministry of Commerce (Dansk Erhvervsfremmebestyrelse). Aktier i Qlife: 0.

Ulrik Harrysson, född 1969, är en driven strateg med många års erfarenhet från affärsutveckling och försäljning i tillväxtbolag som SyntheticMR, Hermes Medical Solutions och HemoCue, idag som VD för SyntheticMR. Ulrik har djupa erfarenheter med uppbyggnad av säljorganisationer, via dotterbolag och distributörssamarbeten, industriella samarbetsavtal, internationella produktlanseringar och upphandlingar. Ulrik har en Master of Science in Business Administration och har flera internationell ledarprogram med sig. Aktier i Qlife: 2000.

Mikael Persson, född 1967, har extensiv operationell och strategisk global erfarenhet bland annat som EVP and COO vid Arjo, Getinge och Flügger, idag som EVP Supply Chain, Operations and Product Development hos Arjo. Mikael har genom sin karriär haft ansvar för tillverkning och inköp i hela världen, och har fått gedigna erfarenheter med inköps- och tillverkningsavtal, processoptimering och uppbyggnad av Supply chain. Mikael har en Master i Mechanical Engineering. Aktier i Qlife: 0.

Valberedningen föreslår omval av Mette Gross, John Moll, Niklas Marschall och Thomas Warthoe. Mette Gross föreslås omvald till styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede ge fortsatt lämplig sammansättning med hänsyn till de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser därför att den föreslagna sammansättningen med sju styrelseledamöter är ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som Bolagets verksamhet har och står inför.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Mette Gross, styrelseordförande Qlife Holding AB

E-post: mette.gross@lehdab.com

Telefon: +46 (0)73-517 85 25

Om Qlife
Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling.

Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (telefon: +46 (0)8-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se).

Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.