UNICEF Sverige väljer QlikView för ökad kontroll på insamlingsarbetet

QlikView, som utvecklas av ledaren inom området Data Discovery Qlik (NASDAQ: QLIK), hjälper UNICEF Sverige att på ett enkelt sätt följa resultatet av insamlingskampanjer i realtid. Dessutom sparar UNICEF tre arbetsdagar i månaden när de gör bokslut. Den tid som sparas kan i stället läggas på insamlingsarbetet, vilket bidrar till att fler barn i världen kan få möjlighet till en bättre framtid.

- Vår existens är möjlig tack vare medel från allmänhet och företag. Det är viktigt att vi har koll på det vi gör, vi kan inte slarva med givarnas pengar. Vi sparar enormt mycket tid med QlikView, det är en fantastiskt bra lösning som uppfyller våra krav på analys och uppföljning. QlikView är en produkt som jag gärna står bakom, säger Fredrik Hedberg, ekonomichef på UNICEF.

UNICEF är ett organ inom FN, med verksamhet i över 190 länder, som kämpar för barns rättigheter genom insamlingsarbete och opinionsbildande kampanjer, som till exempel Humorgalan som sänds i samarbete med Tv4. Basen i verksamheten är UNICEFs drygt 200 000 världsföräldrar samt företagssamarbeten.

- Med Qliks lösning slipper UNICEF lägga onödiga resurser på administration och informationshantering och kan i stället använda den tid och de resurser de sparar på att hjälpa behövande. Det betyder mycket för oss att Qlik bidrar till att förenkla UNICEFs arbete med bland annat insamlingskampanjer. Det gör i förlängningen att fler barn runt om i världen kan få bättre framtidsutsikter, säger Johan Salenstedt, Vice President Nordic Region.

Får mer tid över till insamlingskampanjer
Med hjälp av QlikView har UNICEF gjort viktiga tidsbesparingar och andra förbättringar av verksamheten. UNICEF sparar bland annat tre arbetsdagar i månaden när de sammanställer bokslutet.

- Vi ville röra oss från ett manuellt och tidskrävande arbetssätt till en decentraliserad lösning som tydligt visar varje medarbetares ansvar. De andra BI-systemen som vi utvärderade var inte bra nog, säger Fredrik Hedberg.

Med QlikView kan de anställda själva hitta den information de behöver, till exempel om kampanjen man arbetar med är lönsam eller vilket sätt som är bäst att nå potentiella världsföräldrar och givare på.

- Lösningen är enkel, intuitiv och det går snabbt att följa upp ett utskick eller en kampanj. Ju effektivare vi blir desto mer kan vi göra ute på fältet och i påverkansarbetet. Under hösten 2014 planerar vi även att utveckla en separat givardatabasapplikation, säger Fredrik Hedberg.

Om UNICEF
UNICEF, världens största barnrättsorganisation, arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
+46 70 940 58 37

Om Qlik

Qlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom området Data Discovery och tillhandahåller intuitiva lösningar för visualisering- och analys av data. Drygt 33 000 kunder förlitar sig på Qliks lösningar så att de enkelt kan tillgodogöra sig stora mängder information från många olika typer av källor och utforska dolda samband i data som leder till insikter som skapar nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och har kontor på många håll i världen samt över 1 700 partner i fler än 100 länder.

Taggar:

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.