CDON Group förvärvar Business Lincs logistikverksamhet i Falkenberg

CDON Group AB, Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att bolaget har tecknat avtal om förvärv av verksamheten i bolaget Business Linc BL AB i Falkenberg. Förvärvet av logistikverksamheten är ett led i koncernens strävan att stärka värdekedjan och leverera en hög kundnöjdhet.

Business Linc är ett tredjepartslogistikföretag inriktat på e-handel. Bolaget bedriver verksamhet på cirka 50.000 kvm lageryta i Falkenberg. Verksamheten överlåts till CDON Group genom en så kallad inkråmsaffär genom vilken samtliga cirka 340 anställda erbjuds anställning inom CDON Group. Förvärvet av verksamheten beräknas ske den 1 oktober 2012.

Förvärvet av verksamheten innefattar merparten av dess tillgångar samt sådana förpliktelser hänförliga till dessa som uppkommer efter övertagandet. Köpeskillingen är fastställd till 10 miljoner kronor och skall erläggas i månatliga betalningar om en miljon kronor vardera. En tilläggsköpeskilling om högst totalt fem miljoner skall betalas om vissa villkor uppfylls, däribland att befintliga lokalhyresavtal avseende verksamheten överförs till CDON Group på oförändrade villkor.

CDON Group driver sedan tidigare logistikverksamheten för butikerna Tretti, Gymgrossisten, Bodystore samt Rum21. Övertagandet stärker ytterligare koncernens värdekedja då fyra e-handelsbutiker inom CDON Group idag använder Business Linc som logistikpartner.

Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group, kommenterar: "Logistik är en så central del av vår värdekedja och kundens köpupplevelse att vi själva vill driva den där det är strategiskt möjligt."

"Förvärvet av Business Lincs logistikverksamhet innebär att vi nu övertar lagerhanteringen för ytterligare fyra av våra e-handelsbutiker, nämligen Nelly, Heppo, Members och Lekmer. Genom förvärvet säkerställer vi att vi kan facilitera en fortsatt tillväxt för våra butiker."

”Kontroll över lagerhanteringen ger oss en möjlighet att genomföra investeringar som kommer våra e-handelsbutiker till godo. Vi kommer löpande att investera i verksamheten med målsättningen att nå en ökad kundnöjdhet och en stärkt framtida lönsamhet."

För ytterligare information, besök cdongroup.com eller kontakta:
Paul Fischbein, Verkställande Direktör och Koncernchef
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00               

Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2012 klockan 07:00 CET.

Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2011 genererade gruppen 3,4 miljarder kronor i intäkter. CDON Group är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet CDON.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar