Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2012

67% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET
– ÖKADE INVESTERINGAR I TILLVÄXT

CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det första kvartalet som slutade 31 mars 2012.

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 67% till 954,3 (571,8) Mkr och den organiska tillväxten var 43% (22%)*
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (20,1) Mkr och rörelsemarginalen till -1,3%, inklusive engångsposter på -14,0 Mkr
  • Bruttoresultatet uppgick till 135,6 (109,9) Mkr med en bruttomarginal på 14,2%, exklusive engångsposter på -14,0 Mkr uppgick bruttomarginalen till 15,7%**
  • Resultatet efter skatt uppgick till -13,1 (12,7) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,18 (0,19) kronor

* Exklusive Tretti AB
** Det ingår engångsposter på 14,0 Mkr i koncernens resultat, varav 7,0 Mkr är hänförliga till Nelly.coms lagerflytt och 7,0 Mkr är hänförliga till justerad returmodell inom Nelly.com.

Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group kommenterade: ”Vi inleder 2012 med rekordförsäljning i det första kvartalet och en fortsatt kraftig försäljningstillväxt på 67%. Detta visar att de investeringar vi genomförde under 2011 och under det första kvartalet 2012 har gett utdelning i form av ökade marknadsandelar. Under det första kvartalet 2012 fördubblade vi vår organiska tillväxt jämfört med samma period förra året.”

”Nelly.com etablerades utanför Norden under 2011 och sedan dess har försäljningen ökat stadigt. Tillsammans växte marknaderna utanför Norden från att vara Nelly.coms tredje största marknad till att bli den näst största marknaden under det första kvartalet. Vidare lanserade vi i april en lokal version av Nelly.com i Storbritannien.”

”Under det första kvartalet har vi, som planerat, genomfört stora investeringar i Nelly.coms geografiska expansion utanför Norden. Försäljningen i Tyskland har överträffat våra egna förväntningar, detta har dock resulterat i ett underskott på cirka 20 Mkr från den tyska verksamheten i perioden, vilket var högre än förväntat. Vidare, har vi upplevt en högre returgrad i Tyskland vilket föranlett en förändring i segmentets returavsättningsmodell vilket medfört en engångseffekt om -7,0 Mkr.”

”Framgent är vår strategi fortsatt att fokusera våra insatser på att bibehålla en hög tillväxt, samtidigt som vi levererar en sund lönsamhet för helåret. För att understödja den höga tillväxttakten är det alltjämt nödvändigt att investera i koncernens infrastruktur samtidigt som vi självklart noga följer våra europeiska expansionskostnader.”

 
Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 15:00 Stockholm-tid, 14:00 London-tid och 09:00 New York-tid.

För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:

Sverige:                                  +46 (0)8 5051 3793
Internationellt:                          +44 (0)20 3364 5381
US:                                        +1646 254 3367
Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 6743862.
För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

 
För ytterligare information, besök ww.cdongroup.com, eller kontakta:

Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
Tfn:                                         +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från investerare och analytiker:
Martin Edblad, finanschef
Tfn:                                         +46 (0) 700 80 75 03
E-post:                                     ir@cdongroup.com                                                                                

Pressfrågor:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn:                                          +46 (0) 700 80 75 04
E-post:                                     press@cdongroup.com  

Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). CDON Groups tio internetbutiker attraherar årligen omkring 172 miljoner besök och två miljoner unika kunder.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012 klockan 13:00 CET.

Taggar:

Om oss

Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera

Dokument & länkar