Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2020

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2020.

PERIODEN I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 55 800 (93 377) TSEK, varav andra halvåret stod för en omsättning om 27 664 (36 989) TSEK, att jämföra med det säsongsmässigt svaga första kvartalets omsättning 2020 om 25 644 TSEK, som endast delvis var påverkat av Corona. Det indikerar vilken positiv potential som finns i bolaget så snart pandemin är över. Omsättningen från avyttring av fastigheter minskade med 44 975 TSEK jämfört med 2019, vilket delvis kan hänföras till att projekt 22byQuartiers avslutades under 2019. På grund av Corona tvingades bolaget även skjuta fram lanseringen av Ocean View, som utgörs av byggrätter för 60 nyproducerade lägenheter. Omsättningen från operatörsverksamhet uppgick till 32 643 TSEK (25 245) motsvarande en ökning om 7 398 TSEK. Utvecklingen ska ses mot bakgrund av att bolagets hotell- och restaurangverksamhet sedan mitten av mars har varit helt eller delvis nedstängt på grund av covid-19. Även bolagets försäljning av fastigheter drabbades hårt med fyra av totalt sex försäljningar genomförda under det första kvartalet, innan utbrottet av Covid-19.
  • Rörelseresultatet uppgick till -48 667 (-26 449) TSEK, varav andra halvåret -22 425 (-26 659) TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29 975 (-14 823) TSEK, varav andra halvåret -14 350 (-17 447 TSEK).
  • Resultat efter skatt uppgick till -67 604 (-37 443) TSEK, varav andra halvåret -37 470 (-33 677) TSEK.
  • Värdet på fastighetsportföljen enligt en extern fastighetsvärdering uppgick till motsvarande 751 162 (843 999) TSEK. Justerat för avyttrade fastigheter och valutakursförändringar innebär det en värdeminskning om 4,1%. Det bekräftar kvaliteten på bolagets fastighetsportfölj, vars värde inte väsentligt har påverkats av Covid-19. 
  • Resultat per aktie uppgick till -1,44 (-0,82) SEK. 
  • Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 281 761 (334 712) TSEK.
  • Bolagets substansvärde per den 31 december 2020 uppgick till 318 461 (400 019) TSEK motsvarande 6,15 (8,26) SEK per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

  • Den 15:e juli ingick bolaget ett finansieringsavtal med den globala investmentbanken Alantra och Desalkiv Portfolios L.L.C om en refinansiering av bolagets investeringslån. Se även pressmeddelande publicerat den 15:e juli 2020.
  • I september genomfördes inlösen av 3 291 624 preferensaktier innebärande att dessa makulerades och att ett motsvarande antal stamaktier emitterades tillsammans med 6 583 248 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nya utökade coronarestriktioner infördes i Marbella i slutet av januari som innebar att all icke väsentlig verksamhet tvingades att tillfälligt stänga. Boho Club stängdes därför tillfälligt och majoriteten av personalen permitterades (ERTE) med statligt stöd på samma sätt som skett tidigare. Boho Club väntas att öppna igen i mitten av mars 2021.

VD har ordet

I december 2019 kunde vi med glädje välkomna våra första hotellgäster till Boho Club. I årsbokslutet kunde vi dessutom konstatera att vi under året sålt klart samtliga lägenheter i projekt 22byQuartiers. I januari och februari stängde vi ytterligare lägenhetsförsäljningar i projekt Hacienda Collection. Året började starkt och jag satt personligen i förhandlingar med banker för att refinansiera Boho Club och därmed frigöra kassaflöde och återbetala kortfristiga lån som vi använt för att färdigställa renoveringen av Boho Club. Vi såg fram emot 2020 som året när vår kronjuvel Boho Club skulle etablera sig på allvar och bidra med positivt kassaflöde till verksamheten och när våra finansieringskostnader skulle sänkas drastiskt genom våra långt gångna refinansieringsplaner. Allt såg bra ut och jag var nöjd med den fina timing som refinansieringen skulle innebära. Just det där med timing skulle dock visa sig lättare sagt än gjort.

När nyheten om Coronaviruset först spred sig var det få som tog det riktigt på allvar. I Spanien tillät regeringen en stor demonstration med tusentals personer på Madrids gator. Det visade sig vara riktigt dålig timing och kan ha varit en bidragande orsak som kom att försätta Madrid och Spanien i världens blickfång som ett av de mest drabbade länderna i världen. För oss, som dessutom är aktiva i en av de mest drabbade sektorerna i världen, innebar det en fullständig omställning av verksamheten från förberedelser inför sommaren och refinansieringsdiskussioner till omgående krishantering och tillfällig nedstägning av vår verksamhet. I samband med det kom det inte som en stor chock att bankerna drog öronen åt sig och drog sig ur alla pågående finansieringsdiskussioner relaterat till hotell och restaurang.

Nästan ett år senare får vi fortfarande dagliga nyheter om nya smittade och avlidna till följd av detta förskräckliga virus. Samtidigt tror jag att många, liksom jag själv, istället valt att rikta blicken mot vaccinationsstatistiken där en av våra huvudmarknader, Storbritannien, visat framfötterna för hur snabbt befolkningen kan vaccineras. Vi förväntar oss att se en gradvis effekt av vaccineringen där den inhemska spanska marknaden kommer att leda återhämtningen i den första fasen.

Coronapandemin har lärt oss mycket. Inte minst har det tvingat företag och individer att tänka i nya banor och hitta nya sätt att sälja och marknadsföra sina produkter och tjänster på. Vi har själva under året effektiviserat många operativa processer som gynnar oss både kort- och långsiktigt genom lägre personalkostnader och kostnadsoptimering. Vi har även, trots utmaningarna, fortsatt att generera intäkter. Ett exempel är vår satsning på Staycation och att vi kraftigt förbättrat vår lunchförsäljning i Boho restaurang jämfört med hösten 2019. Att vi både äger och driver verksamheten på våra fastigheter har visat sig vara en styrka eftersom det möjliggjort för oss att snabbt agera och ställa om verksamheten när förutsättningar har förändrats. 

Vi har under Coronapandemin sett och fortsätter att se hur många hotellfastighetsägare tvingas att sälja sina hotell till rabatterade priser till följd av uteblivna intäkter. Våra innovativa satsningar och att vi i somras, trots extrema förutsättningar, lyckades att uppta ett lån för att stärka vår likviditet har gjort att vi till skillnad från många andra inte har tvingats till utförsäljning av tillgångar med kraftiga förluster som följd. Även om lånet är dyrt har det varit värdefullt för oss givet omständigheterna.

Om 2021 blir som vi tror och hoppas finns det goda möjligheter för en mycket stark sommar. Klimatet i Marbella är ett av de mest attraktiva i Europa och Marbella som varumärke växer fortsatt i popularitet. När vi pratar med fastighetsmäklare på kusten vittnar majoriteten om en stor vilja hos kunderna att så snart det är möjligt komma ner till solkusten på kombinerad semester och shoppingrunda för att handla fastigheter.

Trender tenderar att snabbas på när vardagen störs av en extern oförutsägbar chock som Coronaviruset. Fler och fler företag planerar att inte bara tillåta, utan även i stor utsträckning uppmuntra till distansarbete även när pandemin är över. Det är något som jag talat om länge men som under 2021 med stor sannolikhet kommer att slå igenom stort tillsammans med nya koncept såsom workation. Tid är pengar och timingen hade såklart varit mycket bättre om 2020 hade blivit såsom vi först planerat för.

Med respekt för att allt inte alltid blir som man planerat står vi nu redo att välkomna Europas res- och semestersugna premiumsegment att köpa, hyra och umgås på våra fastigheter i Marbella.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 10:30.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.