Högtryck på Quartiers lägenhetsuthyrning – efterfrågan större än någonsin på den spanska solkusten

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) ser en positiv utveckling på uthyrningsmarknaden på Costa del Sol. Efterfrågan på lägenheter för kort- och långtidshyra fortsätter att öka. 

Den första sommaren för bolagets förvaltningsfastighet, Hacienda de Cifuentes, uppvisar en stark försäljningsutveckling med en beläggning på 85 procent på korttidsuthyrningen med en hög kundnöjdhet och snittbetyg på 9,3 på Bookings.com av 10 möjliga. Långtidsuthyrningen som står för två tredjedelar av den totala kapaciteten är nu uthyrd till 97 procent med en kölista av presumtiva hyresgäster. Det finns en stark tillväxt i efterfrågan på lägenheter för kort- och långtidsboende, framför allt på kvalitetsobjekt. Detta i kombination med en god ekonomisk tillväxt i den spanska ekonomin gör att bolaget bedömer att utvecklingen under andra halvåret 2017 blir starkare än det första halvåret.

Affärsmodellen för förvaltningsfastigheten Hacienda de Cifuentes består av kort- och långtidsboende där långtidsboende står för den största delen av kapaciteten. Korttidsuthyrningen har den starkaste perioden från april till sensommaren från turister och efterfrågan på korttidsuthyrningen ökar i den takt anläggningen blir mer etablerad på marknaden. Operatören arbetar kontinuerligt med att hitta den bästa tänkbara mixen i kombinationen mellan lång- och korttidsuthyrning för att öka kassaflöden och avkastning.  

– Siffrorna är naturligtvis extra glädjande, då det är anläggningens första högsäsong och då det varit en mycket bra sommar för turistnäringen på Costa del Sol. Tillväxten har ökat flera år i rad, och spås fortsätta med flertalet satsningar i regionen, säger Katri Lind, VD Quartiers Properties.

Att Andalucien är ett av Spaniens mest attraktiva resmål bekräftas i senaste rapporten från Istituto Nacional de Estadisstica där regionen per augusti månad hade 8 miljoner turister, vilket är en ökning med 9,3 procent jämfört med samma period året innan.

– Sommarens efterfrågan på kort- och långtidsboende påvisar tydligt att det finns goda möjligheter för bolaget att få en bra utveckling på förvaltningsfastigheter om rätt förutsättningar ges, avslutar Katri Lind.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98
 


Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar