Inflyttning påbörjad i fas 1 av projekt 22byQuartiers

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har sålt 80 procent av fas 1 där inflyttning påbörjades enligt plan den 28 september

Totalt realiserat försäljningsvärde för projektet hittills är 3,9 MEUR. Det ska jämföras med bokförda värden i balansräkningen om cirka 2,5 MEUR före försäljningskostnader. Bedömd vinstmarginal för hela projektet uppgår fortsatt till cirka 40% vilket är i linje med den prognos som kommunicerades den 11 december 2017. 

Nu fokuseras försäljningsarbetet på fas 2 där inflyttning sker i januari 2019 och där flera lägenheter redan är reserverade.

” Vi är nöjda med den försäljningstakt vi har sett på projektet sedan fullskalig lanseringen av projektet i juni i år. Den säljorganisation som vi har byggt upp under 2018 har levererat enligt plan, säger tillförordnad VD Marcus Johansson Prakt.”

Tidigare kommunicerad vinst från totala projektet bedöms fortsatt intakt. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar