Ökning av antalet preferensaktier efter registrering av garantiersättning

Report this content

Ersättning för garantiåtaganden i samband med den emission som Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomförde under perioden 9 juni till 22 juni 2016 (”Emissionen”) har kvittats mot nyemitterade preferensaktier varvid Bolagets aktiekapital idag ökat med 2 887,50 SEK och uppgår till 791 087,50 SEK efter genomförd registrering vid Bolagsverket. Information om att del av garantiersättningen skulle kvittas mot nyemitterade preferensaktier kommunicerades i det informationsmemorandum som Bolaget publicerade i samband med Emissionen den 8 juni 2016.

Antalet preferensaktier har ökat med 11 550 stycken, varvid antalet preferensaktier i Bolaget efter registreringen uppgår till 241 550 stycken.

De garantigivare som kvittat sin ersättning mot nyemitterade preferensaktier är:

Garantigivare

Antal preferensaktier

BGL Consulting AB

55

BGL Management Aktiebolag

55

Hegel AB

55

LMK Forward AB

11 000

Mikael Rosencrantz

330

Rederi Aktiebolaget Spegeln

55

Totalt

11 550

Samtliga nyemitterade preferensaktier och teckningsoptioner relaterade till Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.