Quartiers breddar organisationen genom nyrekrytering

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har per idag anställt Marcus Johansson Prakt som affärsutvecklare och ansvarig för IR-frågor (Investor Relations). Anställningen förväntas påbörjas senast i mitten av november 2016. Marcus kommer att ingå i Quartiers ledningsgrupp.

Quartiers anställer Marcus Johansson Prakt som affärsutvecklare och ansvarig för informationsgivning/IR-frågor. Marcus kommer senast från Mangold Fondkommission AB:s avdelning för Corporate Finance där han har genomfört flertalet transaktioner inom främst ECM, samt arbetat med löpande IR-rådgivning. Dessförinnan arbetade Marcus som hotell- och fastighetskonsult på Annordia AB, en ledande finansiell och strategisk rådgivare vid operatörsrekryteringar och fastighetstransaktioner på den nordiska hotellmarknaden.

Under perioden januari 2014 till och med december 2015 var Marcus styrelseledamot och vice ordförande i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, samt styrelseledamot i Fysiken Friskvård i Göteborg AB.

Marcus har en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt en tvåårig master i finans (MSc) från samma universitet. Del av kandidatexamen genomförde Marcus vid Handelshögskolan i Montreal (HEC Montréal) och del av masterutbildningen genomfördes vid ESSEC Business School i Paris.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 14:40