Quartiers Properties – Ordförande köper aktier

Report this content

Quartiers Properties ordförande Jörgen Cederholm har via delägt bolag förvärvat 152 344 aktier i Quartiers. 

Förvärven av aktierna gjordes den 2 november 2018 till en snittkurs om 6,32 SEK per aktie. 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 

Tillförordnad verkställande direktör

Marcus Johansson Prakt

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98 

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Prenumerera

Dokument & länkar