Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 124,7% och bolaget tillförs cirka 25,5 MSEK

Report this content

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed utfallet i Bolagets företrädesemission. Totalt inkom teckningar motsvarande cirka 31,8 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen övertecknades och att Bolaget tillförs hela emissionslikviden om cirka 25,5 MSEK. 

Antalet preferensaktier som tecknades med företräde uppgick till 2 304 303 stycken motsvarande cirka 82,7% av antalet aktier i emissionen. Totalt tecknades 1 170 498 preferensaktier utan företräde motsvarande cirka 10,7 MSEK. Tilldelning till dem som tecknade preferensaktier utan företräde kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som kommunicerades i samband med emissionens offentliggörande.

Vi är mycket stolta och glada över det förtroende som våra aktieägare visat genom det stora deltagandet i emissionen. Vi avslutade 2019 med att öppna vårt hotell Boho Club och startar även 2020 positivt med en övertecknad företrädesemission. Nu jobbar vi vidare och ska använda kapitalet från emissionen för att fortsatt utveckla bolaget vidare, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties.                  

Emissionsinstitut och legala rådgivare

Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och Advokatfirman Wåhlin är legal rådgivare.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 09:30.