Quartiers Properties ingår operatörs- och samarbetsavtal avseende ett nytt lifestylehotell på Centro Forestal Sueco i Marbella

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har ingått ett operatörs- och samarbetsavtal avseende utveckling och drift av ett nytt lifestylehotell med restaurang på del av tomterna benämnda som Centro Forestal Sueco i Marbella. Quartiers kommer att äga 50 procent av det nya operatörsbolaget som bedöms öppna upp portarna under mitten av 2019. Hotellet kommer initialt att ha cirka 50 rum och fastighetsbolaget ska investera cirka 1,2 MEUR i projektet. Resterande belopp om 3-4 MEUR ska investeras av det gemensamägda operatörsbolaget. Bolaget äger fortfarande 100 procent av fastigheten och det normaliserade driftnettot, exklusive framtida utdelningar från operatörsbolaget, bedöms motsvara en direktavkastning mellan sju och åtta procent. 

Resterande 50 procent av operatörsbolaget ägs av Raouf Lotfi och Faddi Tabarra. Raouf har förutom sin erfarenhet från, och sitt delägarskap i flera internationella restaurang- och hotellprojekt, bland annat grundat och under lång tid drivit välkända Finca Besaya i Marbella. Raouf kommer att ha en ledande roll i driften och utvecklingen av det nya operatörsbolaget. Faddi Tabbara har omfattande erfarenhet från finansbranschen med fokus på kapitalförvaltning. Han har bland annat varit chef för kapitalförvaltningen på Samba Financial Group, som tidigare utgjorde del av Citi Group och är idag aktiv som investerare på bland annat den spanska solkusten. 

”Denna affär passar väl in i vår affärsmodell och ligger i linje med vår plan att investera i fastigheter inriktade mot den starka och växande turismnäringen i Malagaregionen, säger Quartiers tf. VD Marcus Johansson Prakt. 

Konceptet för hotellet och den kommande restaurangen har tagits fram tillsammans med Raouf Lotfi och den svenska konceptbyrån Stylt Trampoli. 

”Vi har under en tid arbetat tillsammans med Stylt och våra nya partners med att ta fram ett koncept för hotell- och restaurangverksamheten som vi nu alla tror mycket starkt på. Det nya hotellet med restaurang har alla förutsättningar att bli en destination i sig och utmärka sig på hotellmarknaden i Marbella, säger Quartiers tf. VD Marcus Johansson Prakt. 

Hyresavtalet löper på 15 år och operatörsbolaget börjar betala hyra under mitten av 2019. Investeringen ska finansieras med eget kapital, samt lånefinansiering där diskussioner för närvarande förs. 

Direktavkastningsberäkningen baseras på fastighetens värdering om 10,0 MEUR och en normaliserad minimihyra om 750 000 EUR per år. Utöver det finns en omsättningsbaserad hyra som kan generera ytterligare avkastning för Bolaget. Uthyrningsbar yta är 23 231 kvadratmeter mark med tillhörande byggnader om cirka 3 530 kvadratmeter som ska renoveras. Båda parter har en gemensam ambition att utöka antalet rum och bebyggd area under de kommande verksamhetsåren.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 11:45.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar