Quartiers Properties meddelar att Mangold avslutat stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties aktier på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna i Quartiers Properties AB på Nasdaq First North Stockholm inleddes den 21 juni 2017 och avslutades den 20 juli 2017. Under perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 914 297 aktier. Stabiliseringsperioden är avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Mangold Fondkommission AB ("MGF") har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på MGF är Charles Wilken, tel: +46 8 5030 1558.

Stabiliseringsinformation

Emittent: Quartiers Properties AB (publ)
Instrument: 
Aktier (ISIN SE0009697204)
Erbjudandestorlek: 
6 095 316 aktier i grunderbjudande, 4 000 000 i övertilldelningsemission samt stabilisering om högst 914 297 aktier
Erbjudandepris: 
15,00 SEK per aktie
Ticker: 
QUART
Stabiliseringsansvarig: 
Mangold Fondkommission AB

Stabiliseringstransaktioner
Datum Kvantitet Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (Genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017-06-21 10 514 15,00 14,50 14,98 SEK First North Stockholm
2017-06-22 266 051 14,60 13,60 14,14 SEK First North Stockholm
2017-06-26 - - - - SEK First North Stockholm
2017-06-27 100 000 14,00 14,00 14,00 SEK First North Stockholm
2017-06-28 67 272 14,00 13,90 13,99 SEK First North Stockholm
2017-06-29 10 974 13,50 13,50 13,50 SEK First North Stockholm
2017-06-30 100 500 14,50 14,00 14,50 SEK First North Stockholm
2017-07-03 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-04 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-05 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-06 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-07 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-10 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-11 2 000 13,95 13,95 13,95 SEK First North Stockholm
2017-07-12 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-13 170 000 13,80 13,80 13,800 SEK First North Stockholm
2017-07-14 - - - - SEK First North Stockholm
2017-07-17 171 986 13,80 13,50 13,685 SEK First North Stockholm
2017-07-18 4 011 13,50 13,50 13,500 SEK First North Stockholm
2017-07-19 200 14,45 14,45 14,450 SEK First North Stockholm
2017-07-20 10 789 14,85 14,50 14,581 SEK First North Stockholm

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 20:45.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Quartiers Properties AB (publ) har skett genom det prospekt som Bolaget tidigare har offentliggjort.

Prenumerera

Dokument & länkar