Uppföljning avseende tidigare kommunikation med anledning av Coronaviruset

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) skickade söndagen den 15 mars ut ett pressmeddelande som en följd av den pågående Coronapandemin. Bolaget redogjorde där för vidtagna åtgärder och nästa steg. Här följer fortsatt uppdatering.

Spanien, där Bolaget är verksamt, är ett av de mest drabbade länderna. Följaktligen kommer den spanska staten nästan dagligen med nya åtgärder för smittspridning och beslutade idag den 20 mars att stänga alla landets hotell inom sju dagar. Det innebär att Boho Club och Quartiers lägenhetshotell i Benahavis helt stänger ner sin verksamhet med undantag för de cirka 15 långtidsgäster som bor i lägenhetshotellet i Benahavis. 

Samtidigt lanseras också fortlöpande ekonomiskt stöd för drabbade verksamheter och branscher, inom vilka Bolaget verkar. I detta landskap navigerar Bolaget för att göra det bästa av situationen. Bland annat ges bolag i Spanien en möjlighet att permittera anställda, vilket innebär en temporär uppsägning där den anställde får arbetslöshetsersättning av staten och där Bolaget endast betalar 0-25% av de sociala avgifterna. De anställda blir då också omedelbart tillgängliga direkt när verksamheten återupptas. Således har Bolaget ansökt om permittering av 64 procent av Bolagets anställda. I tillägg har också 24 procent sagts upp permanent, så att verksamheterna vid en återuppstart börjar med en lägre kostnadsmassa. Med dessa åtgärder och på grund av att främst Boho Club var i en uppstartsfas, innebär konsekvensen av de förlorade intäkterna och de minskade kostnaderna en relativt neutral effekt på Bolagets kassaflöde fram till och med juni.

Effekten av Coronaviruset innebär dock samtidigt att den pågående refinansieringen inte bedöms kunna genomföras med den tidplan som ursprungligen var planen, men arbetet kommer likväl att fortsätta under första halvåret 2020. Bolagets potentiella långivare visar alltjämt intresse, men beslut tar i detta speciella läge längre tid. Parallellt med den processen arbetar Bolaget aktivt med sina spanska bankkontakter för att ta del av de statligt subventionerade likviditetslån som för Quartiers bedöms kunna uppgå till maximalt en miljon euro. Beroende på hur situationen utvecklas kan Bolaget eventuellt komma att därtill undersöka andra typer av finansieringar. 

Samtidigt som Quartiers skulle föredragit att verksamheten skulle fortgå som vanligt, ges nu ett tillfälle att effektivisera driften av Bolagets hotellanläggningar och uppnå fortsatta förbättringar med förhöjd kvalitet i kundupplevelsen när verksamheterna återupptas. Projektering och utveckling av nya projektet ”Ocean View” fortgår också.

Bolaget kommer fortsättningsvis att pressmeddela aktuella händelser när de inträffar. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 18:30.

Prenumerera

Dokument & länkar