Analysguiden: Positiva data för QPG-1030 mot korttarmssyndrom

Report this content

QuiaPEG presenterade i april positiva data från den första prekliniska studien av nya läkemedelskandidaten QPG-1030. Analysguiden justerar riktkurs till 3,4 kronor.

Positiva prekliniska resultat för nya QPG-1030

QuiaPEG presenterade i april positiva data från den första prekliniska studien av nya läkemedelskandidaten QPG-1030 (pegylerat teduglutid) mot korttarmssyndrom eller Short Bowel Syndrome (SBS). QPG-1030 skulle enligt utfallet kunna administreras en gång per vecka, istället för en gång per dag som är fallet med teduglutid, det idag enda godkända läkemedlet mot SBS. Den globala marknaden för SBS väntas växa från USD 800 miljoner 2020 till USD 2 miljarder 2030 .

QPG-1029 mot typ 2-diabetes utvecklas enligt plan

Med sin teknikplattform Uni-Qleaver utvecklar QuiaPEG förbättrade och patenterade versioner av beprövade läkemedel. Bolagets huvudsakliga fokus har hittills legat på QPG-1029 mot typ 2-diabetes som har potential att nå USD 1 miljard i årlig försäljning. QuiaPEG breddar med QPG-1030 sin projektportfölj och samtidigt valideras Uni-Qleaver som teknisk plattform. QuiaPEGs plan för läkemedelskandidaten QPG-1029 mot typ 2-diabetes är att förbereda denna för den första kliniska prövningen. Vi förväntar oss att QuiaPEG snart kommer att kommunicera en tidsplan för den fortsatta utvecklingen av QPG-1029 och de milstolpar den innehåller.

Möjliga licensavtal i Kina

QuiaPEG för löpande diskussioner med en handfull läkemedelsbolag som visat intresse för både QPG-1029 och den tekniska plattformen Uni-Qleaver. Målsättningen är att sluta ett licensavtal för QPG-1029 avseende den kinesiska marknaden. Dessutom arbetar det kinesiska läkemedelsbolaget SNBio med att utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med plattformen Uni-Qleaver, vilket också det kan mynna ut i ett licensavtal. För QuiaPEG kan licensaffärer på teknikplattformen komma att bli betydande framöver.

Analysguiden justerar riktkurs till 3,40 kr

Vi ser det som positivt att ett stort antal personer i bolagets ledning och styrelse gjort betydande insiderköp under juni när de köpte ut en av de tidigare större aktieägarna. Troligtvis köptes aktierna av Nyenburgh Holding som under våren skapade ett stort säljtryck när de sålde sitt innehav i marknaden. Detta säljtryck bör därmed vara borta. Positivt är också förstärkningen av styrelsen som skedde i samband med årsstämman. Vår justerade riktkurs 3,40 kr (tidigare 5,30) tar höjd för det finansieringsbehov bolaget kommer behöva lösa under 2021.

 

Läs analysen här

Prenumerera