Analysguiden: Unik kemiplattform förbättrar beprövade läkemedel

QuiaPEGs teknik förbättrar effekten hos beprövade läkemedel genom frisättningsbar pegylering. Den aktuella molekylen kapslas in och är därmed initialt inaktiv, vartefter läkemedlet sedan kan frisättas gradvis. Detta medför förbättrad klinisk effekt hos redan välkända substanser, samt minskade biverkningar.

QuiaPEG ser möjligheter till ett stort antal licensaffärer kring sin teknikplattform Uni-Qleaver. Man har även visat prekliniskt proof-of-concept för QPG-1029 mot diabetes, och denna läkemedelskandidat bedöms ha en marknadspotential på över USD 1 miljard i försäljning.  

Att potentialen för bolagets teknik är mycket stor blir tydligt vid en jämförelse med danska Ascendis Pharma A/S (Nasdaq: USD 152, börsvärde USD 7,3 miljarder), som arbetar med liknande projekt.  För att accelerera utvecklingen av läkemedelskandidaten QPG-1209 samt den unika tekniska plattformen Uni-Qleaver, genomför QuiaPEG nu en företrädesemission till rabatt för befintliga aktieägare.

Bolaget förbereder för klinisk prövning av läkemedelskandidaten QPG-1029 som är en förbättrad formulering av storsäljande Victoza mot typ 2-diabetes. Bolaget ser även stora licensmöjligheter inom onkologi och andra indikationer. Utöver att skapa värden genom att bygga en projektportfölj av egna läkemedelskandidater ser QuiaPEG stora möjligheter till licensaffärer kring sin teknikplattform. Vi ser tydlig uppsida i aktien och inleder bevakning med riktkurs 4,50 kr i vårt basscenario.

 

Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/unik-kemiplattform-forbattrar-beprovade-lakemedel)

Om oss

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.

Prenumerera