Apportemissionen registrerad

Teckning, tilldelning och registrering av aktierna i Apportemissionen i Lucent Oil AB (publ) uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har skett idag 31 mars 2017. Utbokning av aktierna beräknas ske nästa vecka till respektive innehavare.

Totalt har 18 234 232 aktier registrerats och det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 21 019 234 aktier. Bolagets aktiekapital har ökat till totalt 18 917 310,80 kronor. 143 100 aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB har tillförts bolaget.

För ytterligare information om Apportemissionen hänvisas till pressmeddelanden lämnade den 29 mars 2017 och 30 mars 2017.

Stockholm den 31 mars 2017

Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com och www.lucentoil.com

Denna information är sådan information som Lucent Oil AB uä QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar