Framgång för QuiaPEG i utvecklingssamarbete med ett globalt medelstort läkemedelsbolag

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att man erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag.

En aktiv läkemedelssubstans, som är en s.k. biosimilar, dvs en kopia av ett redan existerande biologiskt läkemedel, levererades från det utländska läkemedelsbolaget förra året.

Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av detta läkemedel (en peptid, betecknad A) och en speciell PEG (polyetylenglykol; betecknad C). QuiaPEGs bidrag består i en klyvbar kopplingsenhet, ett kemiskt reagens (betecknad B) som binder samman den aktiva läkemedelssubstansen med PEG till en kombination, ett konjugat (A+B+C). Peptiden, läkemedlet, kan sedan frisättas från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.

Forskningschefen Marek Kwiatkowski och hans team valde att arbeta med en viss typ av pH-känsliga funktioner för att reglera klyvningen av konjugatet och därmed frisättningen av peptiden. Detta är en fördel då pH är en stabil fysiologisk betingelse för människor, nämligen blodets pH 7,4, och att då kunna utnyttja detta pH såsom klyvningsutlösare stärker plattformen väsentligt utöver den tidigare av QuiaPEG utvecklade enzymberoende klyvningsmekanismen.

I flera olika försök har QuiaPEG nu visat att skilda konjugat klyvs på ett förutsägbart sätt med hjälp av ett antal nyutvecklade kopplingsenheter, reagenser. Härigenom har ett frisättningsspann från två timmar upp till 20 dagar uppnåtts (så kallad halveringstid). Därmed täcks ett brett område som är intressant för läkemedelsföretag. Det aktuella läkemedelsbolagets peptid frisätts på ett kontrollerat pH-reglerat sätt med hjälp av QuiaPEGs teknologi.

De positiva resultaten stöder att QuiaPEG går vidare och söker ett utvecklings- och licensavtal med det utländska läkemedelsbolaget, som syftar till att ta fram en s.k. biobetter, dvs en förbättrad version av ett existerande läkemedel, som idag omsätter ca 4 miljarder dollar.

Av konkurrensskäl är det internationella läkemedelsbolagets identitet tills vidare konfidentiell.

-        De positiva resultaten är en bekräftelse på bredden och möjligheterna som QuiaPEGs teknologiplattform erbjuder och är i linje med vår strategi att initiera samarbeten som kan leda till framtida licensaffärer. Det är dock för tidigt att avgöra om just denna framgång leder till ett licensavtal men resultaten talar till vår fördel, säger Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar