Information angående pågående förhandlingar och diskussioner

Report this content

På förekommen anledning vill QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) härmed göra ett förtydligande angående pågående förhandlingar med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen och utvecklingsarbetet, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag.

Vi har i pressmeddelande den 20 december 2017 meddelat att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med en asiatisk nyckelaktör inom pegyleringsbranschen avseende tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på QuiaPEGs pegyleringsteknologi.

Förhandlingarna löper på enligt plan och vår ambition är att ett slutligt avtal ska signeras under våren 2018. Om och när ett avtal blir klart kommer detta meddelas marknaden i enlighet med gällande regelverk.

Vi har i pressmeddelande den 20 februari 2018 meddelat att bolaget erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Såsom förtydligande vill vi meddela att det rör sig om ett annat bolag än det som vi undertecknade en avsiktsförklaring med i december, se ovan. Om och när diskussionerna med detta läkemedelsbolag materialiseras i någon form av avtal, kommer marknaden meddelas i enlighet med gällande regelverk.  

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar