Patent beviljas i Australien

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i Australien

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det australiska patentverket.

Patentet, som breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj och som främst avser den permanenta pegyleringsteknologin, kommer att ge patentskydd åtminstone till slutet av 2031. QuiaPEG har sedan tidigare fått patent beviljade i bl.a. USA och EU för teknologiplattformen med fosfotriester som bas. Det är samma fosfotriester som ligger till grund för patentansökningarna inom den frisättningsbara teknologiplattformen Uni-Qleaver®. Bolaget hyser därmed goda förhoppningar om att framöver kunna fortsätta bygga en stabil och växande patentportfölj inom sju olika patentfamiljer. Portföljen består idag av 12 beviljade patent i både USA, EU, Kanada och Australien samt ett stort antal patentansökningar, vilka kan ge patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                     www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober, 2019.

Prenumerera