Patent beviljas i USA

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av ytterligare ett patent i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar idag att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO).

Patentet breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj och avser främst den permanenta pegyleringsteknologin med ett patentskydd till 2034.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars, 2018.

Prenumerera