Patentansökan med stor potential inlämnad i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att en patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug Conjugates*, ADC, har inlämnats till det amerikanska patentverket (USPTO). Ett beviljande av ansökan kommer innebära att QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

För ett år sedan inlämnade QuiaPEG en s.k. provisional patent application för ADC i USA. Bolaget har sedan dess arbetat med att vidareutveckla den befintliga frisättningsbara teknologiplattformen, Uni-Qleaver®, för användning inom ADC. Det omfattande kemiska och pre-kliniska utvecklingsarbetet har givit värdefulla resultat som nu ligger till grund för ovan nämnda patentansökan.

ADC är ett snabbväxande område inom utveckling av främst nya, mer målrinrikatde cancerläkemedel och förväntas omsätta ca 10 miljarder dollar 2025. Idag finns en handfull beviljade läkemedel inom området och knappt 200 ADC i kliniska prövningar.

-        Behovet inom onkologi av en kemiplattform som ger en mer selektiv och kontrollerad frisättning av cellgift inuti en specifik tumörcell, bedöms vara mycket stort, vilket torde bereda QuiaPEG många nya och potentiellt betydande affärsmöjligheter framöver, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

*Antibody Drug Conjugates, ADC, består av tre komponenter: ett cellgift och en monoklonal antikropp samt en biodegraderbar linker, som kopplar ihop de två delarna. ADC-metoden förenar igenkännande av tumörspecifika antigener med selektivt frisättande av cytotoxiska substanser till cancerceller.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                     www.quiapeg.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera