QuiaPEG har erhållit USD 200 000 från Chengdu Shengnuo Biopharm Co

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG”), som utvecklar förbättrade versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, meddelar i dag att bolaget avtalsenligt har erhållit USD 200 000 (cirka 1,9 MSEK) från det kinesiska läkemedelsbolaget Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd (”SNBio”).

QuaPEG och SNBio ingick ett avtal i maj 2020 som gav SNBio en option/möjlighet att under en begränsad tid få utvärdera en egentillverkad läkemedelssubstans tillsammans med en av QuiaPEGs frisättningsbara aktiverade PEG:s från teknologiplattformen Uni-Qleaver®. Den nu erhållna ersättningen utgör vederlag för optionen.  

Efter optionsperioden har SNBio möjlighet att inleda förhandlingar avseende en exklusiv kommersiell licens för Kina för användning av QuiaPEGs teknologiplattform Uni-Qleaver® tillsammans med den specifika läkemedelssubstansen. Optionsavtalet stipulerar att en sådan kommersiell licens ska innehålla sedvanliga villkor som exempelvis up-front betalning, milstolpsbetalningar och royalties.

Avtalet med SNBio är ett viktigt steg för QuiaPEG för att komma in på den kinesiska marknaden, och det bekräftar intresset för vår teknologiplattform Uni-Qleaver® och den kommersiella potentialen ”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bosson, verkställande direktör

Tel: +46-70-693 1253

E-post: marcus.bosson@quiapeg.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020.

Om QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA).

Om Chengdu Shengnuo Biopharm Co., Ltd.

Bolaget grundades in Chengdu, Kina, 2001 med målet att tillverka peptider för forskning och kliniska studier för den inhemska marknaden. Shengnuo har en dominerande position på den kinesiska marknaden för peptidläkemedel. Bolaget har mer än 300 anställda och etablerade 2013 dotterbolaget Shengnuo Peptide USA, Inc som erbjuder kontraktstillverkning av peptider för den globala läkemedelsmarknaden. www.snbiopharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar