QuiaPEG lämnar in tre patentansökningar i USA

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), ”QuiaPEG”, lämnar in tre patentansökningar i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget, via dotterbolag, har lämnat in tre patentansökningar till det amerikanska patentverket (USPTO).

Den första patentansökan rör den frisättningsbara teknologiplattformen Uni-Qleaver®. Denna ansökan är en viktig stomme i QuiaPEGs patentportfölj och den baseras på en stor mängd forskningsdata som genererats under det gångna året.

Den andra ansökan är fokuserad på utveckling av Antibody Drug Conjugates, ADC, som består av tre komponenter: ett cellgift och en monoklonal antikropp samt en biodegraderbar länk, som kopplar ihop de två delarna. ADC-metoden förenar igenkännande av tumörspecifika antigener med en selektiv transport och frisättande av cytotoxiska substanser till cancerceller. ADC är i dagsläget ett snabbväxande område med en handfull beviljade läkemedel och 179 ADC i kliniska prövningar varav åtta är i klinisk fas III.

Den tredje ansökan är relaterad till gradvis frisättning av aktiva läkemedelssubstanser från polymeriska strukturer kallade hydrogeler. Denna form av läkemedeltillförsel är idag ett högintressant område inom läkemedelsutveckling.

Sammanfattningsvis breddar patentansökningarna affärsmöjligheterna väsentligt för utlicensiering av Uni-Qleaver® inom medicinska områden som idag betraktas som mycket intressanta ur ett läkemedelsutvecklingsperspektiv.

- QuiaPEG flyttar fram positionerna ytterligare med tre nya patentansökningar som stärker en redan stark patentportfölj. Vår unika frisättningsteknologi som kan användas inom vitt skilda terapeutiska områden placerar oss i en framskjutande position i branschen. Forskningsteamet, vars resultat ligger till grund för patentansökningarna, har gjort en fantastisk arbetsinsats. Tack vare de senaste ansökningarna öppnar vi upp för många fler potentiella licensaffärer för Uni-Qleaver® och breddar dessutom de medicinska användningsområdena avsevärt, säger Marcus Bosson, VD.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars, 2018.

Om ADC (Antibody Drug Conjugates) 

Cancerterapi baserad på frisättningsbara antikroppskonjugat (ADC) är den mest moderna av antikroppstekniker. Den kan användas för en målinriktad behandling där antikroppar, som söker upp och binder till specifika antigener eller receptorer på tumörceller, utrustas med och transporterar cytostatika direkt till cancercellen. När antikroppen hittat och fäst sig vid cellen frigörs cellgiftet och dödar tumörcellen, utan att skada omkringliggande celler.

Antikroppskonjugat består oftast av tre komponenter: ett cellgift och en monoklonal antikropp samt en specifik biodegraderbar länk som förenar de två delarna.

Ett viktigt skäl till varför intresset för att utvecklas ADC är så stort är att läkemedelsbolagen vill få tillgång till fler önskade egenskaper än vad behandling med enbart monoklonala antikroppar kan erbjuda, och på samma gång undvika de oönskade egenskaper som traditionella antikroppar kan ha. De monoklonala antikropparna designas för att binda till specifika antigen på cellers yta. På så sätt får läkemedlen målsökande egenskaper. Antikroppskonjugat är en banbrytande teknik med potential att direkt angripa flera typer av cancertumörer utan att friska celler påverkas. ADC är i dagsläget ett snabbväxande område med stor tillväxtpotential där teknologiplattformar för att koppla samman läkemedel med monoklonala antikroppar är en nödvändig och ofta avgörande komponent för framgång.

Marknaden för ADC var värd MUSD 1 387 år 2016 och beräknas nå ett värde av MUSD 3 198 år 2023 med ett CAGR av 12,9% från 2017 till 2023.

Prenumerera