QuiaPEG Pharmaceuticals, via dotterbolag, beviljas lån om 2,5 MSEK från ALMI

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals AB , ett helägt dotterbolag till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform, beviljas lån om 2,5 MSEK från ALMI.  

ALMI har beslutat att bevilja QuiaPEG lån om totalt 2,5 MSEK.

Kapitalet ska användas för den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets patenterade teknologiplattform via samarbetsavtal/licensavtal samt för att förstärka utvecklingen av Bolagets två interna utvecklingsprojekt som befinner sig i pre-klinisk fas och berör metabola resp. inflammatoriska sjukdomar. ”- Vi är glada över lånet från ALMI och ser fram emot den fortsatta kommersialiseringen av plattformen”, säger Marcus Bosson, VD för QuiaPEG.

Lånen om totalt 2,5 MSEK består dels av 1,0 MSEK via ett Tillväxtlån, som är ett samarbete mellan ALMI och Europeiska Investeringsfonden (EIF), dels ett Företagslån om 1,5 MSEK. Båda lånen amorteras på 60 månader varvid de inledande 6 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta erläggs.

 
För ytterligare information kontakta:
Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53 E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com
www.quiapeg.com


Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar