QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) skjuter upp årsstämman till den 22 juni 2020

Report this content

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att skjuta upp årsstämman, som ursprungligen var planerad att hållas den 11 juni 2020. Nytt datum för årsstämman är den 22 juni 2020.

Uppskjutandet görs med respekt för den rådande osäkerheten till följd av Covid-19 pandemin. Bolaget har bedömt att ett uppskjutande förbättrar Bolagets möjligheter att genomföra årsstämman på ett bra sätt. Kallelse till årsstämman och publicering av Bolagets årsredovisning kommer på sedvanligt sätt att publiceras med beaktande av aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser. Publicering av årsredovisning kommer således att ske senast den 8 juni 2020.  

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson                                                                                                           

Verkställande direktör                                                                           

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB                                                   

Tel: +46 (0) 70 693 12 53                                                 

marcus.bosson@quiapeg.com                                                               

www.quiapeg.com                                                                                 

Om QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug-delivery plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform.  

Prenumerera

Dokument & länkar