QuiaPEG publicerar årsredovisningen för 2018

Idag, onsdagen den 8 maj, publicerar QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.quiapeg.com. Årsredovisningen i fysiskt format distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt sådan version.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                           www.quiapeg.com

Denna information är sådan som QuiaPEG Pharmaceuticals Holdig AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet. QuiaPEG är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar