Riktad emission om ca 3 000 000 kronor fulltecknad

Den av styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) beslutade riktade emissionen den 31 oktober 2017 har blivit fulltecknad. 

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 31 oktober 2017 om en riktad nyemission i enlighet med det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 29 mars 2017. Emissionen har blivit fulltecknad. Emissionen medför att Gerhard Dal tecknat 540 541 aktier, Jan Pettersson tecknat 270 270 aktier, Göran Källebo tecknat 200 000 aktier, Per Vasilis tecknat178 378 aktier, Michael Mattsson tecknat 270 270 aktier och Gryningskust Holding AB tecknat 162 162 aktier i Bolaget.

Nyemissionen medför att 1 621 621 aktier i Bolaget ges ut varvid Bolagets aktiekapital ökar till 20 376 769,50 kronor. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 22 640 855 aktier.

Bolaget tillförs genom emissionen sammanlagt 2 999 998,85 kronor före emissionskostnad. Emissionskostnaden uppgår till ca 95 000 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, klockan 08:30.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar