Undertecknar MTA med Chongqing PEG-BIO Biopharm Co., Ltd för utvärdering av skräddarsydd linker

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egen patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som gör det möjligt att kontrollera ett läkemedels frisättning genom en nedbrytningsbar kemisk linker.

QuiaPEG och Chongqing PEG-BIO Biopharm Co., Ltd., (PEG-BIO), har idag undertecknat ett Material Transfer Agreement (MTA) som ger PEG-BIO rätten att under en begränsad tid låta utvärdera en skräddarsydd linker ur Uni-Qleaver® biblioteket tillsammans med en specifik kandidatsubstans i PEG-BIOs pipeline. Målsättningen är att förbättra kandidatsubstansens farmakokinetiska egenskaper med hjälp av den skräddarsydda och frisättningsbara linkern. För rätten att utvärdera den skräddarsydda linkern under en begränsad tid erhåller QuiaPEG en mindre summa pengar. Om utvärderingen faller väl ut är parterna överens om att inleda förhandlingar om ett licensavtal.  

-        Det är mycket tillfredsställande att vi nu undertecknar ett MTA med PEG-BIO, ett växande och dynamiskt biotechbolag i Kina. Vi ser ett stort intresse från kinesiska läkemedelsbolag, som vill utveckla mer avancerade läkemedel och då behöver tillgång till den typ av teknologiplattform som QuiaPEG kan tillhandahålla. Det pågår även för närvarande en strukturerad process med ett antal kinesiska läkemedelsbolag, som uttryckt intresse för vårt läkemedelsprojekt QPG-1029 och eventuell inlicensiering för den kinesiska marknaden, säger Marcus Bosson, verkställande direktör. 

Om Chongqing PEG-BIO Biopharm Co., Ltd

Chongqing PEG-BIO Biopharm Co., Ltd. är ett medelstort kinesiskt läkemedelsbolag, som startade 2013, och har ca 70 anställda. Bolaget har en cGMP anläggning på ca 1500 m² för tillverkning av biologiska läkemedel och ca 3000 m² laboratorieyta. Bolaget tog nyligen in ett tvåsiffrigt belopp i miljoner USD i riskkapital för sin läkemedelsutveckling inom diabetes, särläkemedelsindikationer och onkologi.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53      e-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                      www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober, 2019.

Prenumerera