Uniträtter motsvarande teckning om 11 MSEK i den pågående företrädesemissionen placerade på kvalificerade investerare

I den pågående företrädesemissionen har omkring 10 miljoner uniträtter i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) placerats på ett antal kvalificerade investerare. De placerade uniträtterna motsvarar en teckning om cirka 11 MSEK. Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Intresset för QuiaPEGs pågående företrädesemission är mycket stort. Vi har märkt att investerare uppskattar vår strategi att utveckla förbättrade och patenterbara versioner av redan godkända läkemedel med hjälp av vår patenterade teknologiplattform samt sälja exklusiva licenser för specifika substanser eller terapiområden till läkemedelsbolag”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutas den 9 juli 2020.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com   

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Prenumerera