VD-presentation från Aktiespararnas Småbolagsdag den 8 juni, 2020

QuiaPEG Pharmaceuticals VD Marcus Bosson presenterade bolagets verksamhet, den positiva utvecklingen av modellprojektet QPG-1029, satsningen inom antikroppsbaserade läkemedel (ADCs) samt kommenterade den stundande företrädesemissionen på Aktiespararnas Småbolagsdag. 

Länk till presentationen:

https://youtu.be/haTehacuTG4

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

+46 (0)70 693 1253

marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Prenumerera