Ytterligare ett patent beviljas i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av ytterligare ett patent i USA.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO).

Patentet, som breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj och ger patentskydd till 2034, avser pegylering* av vissa anti-inflammatoriska läkemedel, som bl.a. används för behandling av reumatism.

-        QuiaPEG har beviljats ytterligare ett patent i USA, vilket gör att vi nu kommer att ha sammanlagt fyra beviljade patent på den viktiga amerikanska läkemedelsmarknaden. Beviljandet stärker bolagets patentportfölj, som tillsammans med patentansökningarna för den frisättningsbara pegyleringsteknologin ökar möjligheterna till licensaffärer och samarbetsavtal framöver, säger Marcus Bosson, VD.

* Pegylering innebär att en vattenlöslig polymer - PolyEtylenGlykol - kopplas samman med ett läkemedel och därigenom förbättrar dess funktioner.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november, 2017.

Om oss

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.

Prenumerera