Ytterligare ett patent beviljas i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) erhåller s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i USA

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform, meddelar att bolaget har erhållit s.k. ”Notice of Allowance” av det amerikanska patentverket (USPTO).

Patentet, som breddar och kompletterar QuiaPEGs patentportfölj och kommer att ge patentskydd åtminstone till slutet av 2034. Bolagets patentportfölj består idag av 16 beviljade patent inom sju olika patentfamiljer i USA, EU, Kanada och Australien samt ett stort antal patentansökningar, vilka kan ge patentskydd åtminstone till 2038.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

+46 (0)70 693 1253

marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Prenumerera