Bengt Lagergren, styrelseledamot i QuickBit eu AB har växlat aktier mot optioner i Bolaget

Report this content

Transaktionerna har genomförts den 26 augusti 2019 där försäljningen av aktier har gjorts på marknaden medan köpet av optionerna har gjorts off-market.

Bengt Lagergren, styrelseledamot i QuickBit, har den 26 augusti sålt aktier i Bolaget i syfte att samtidigt köpa teckningsoptioner i detsamma. Försäljningen av aktier skedde på öppna marknaden och köpet av teckningsoptioner skedde off-market. 

Försäljningen av aktier rapporterades felaktigt som en off-market affär till Finansinspektionen varpå rapporteringen drogs tillbaka av Bengt. De bägge affärerna borde istället ha kommunicerats samtidigt till Finansinspektionen för att ge en rättvis bild av helheten.

Bengt har idag registrerat både försäljningen av 19.167 aktier på marknaden till snittkursen 11.60 samt förvärvet av 25.000 teckningsoptioner off-market till kursen 8.80.

Bengt har nyligen fyllt 80 år, i samråd med styrelsen har han beslutat att senare under hösten, av åldersskäl, frånträda sin styrelseplats.

För ytterligare information kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande, QuickBit eu AB (publ), sven.hattenhauer@quickbit.eu, +46 72 303 71 00

-------------------------------------------------------------------

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 klockan 15.00. 

Prenumerera

Dokument & länkar