Quickbit eu AB (publ) etablerar operativ verksamhet i Gibraltar

Report this content

Quickbit har beslutat att etablera företagets operativa verksamhet i Gibraltar, där territoriets nya lagstiftning ger ett stabilt ramverk som gör det möjligt att utveckla bolaget på den snabbt växande marknaden för kryptovalutor. Det svenska aktiebolaget Quickbit eu AB blir därmed moderbolag för ett helägt dotterbolag i Gibraltar. Flytten av den operativa verksamheten påverkar inte företagets tilltänkta notering på lämplig marknadsplats snarast möjligt under 2018.

Värdet av den globala marknaden för kryptovalutor är nu över 700 miljarder dollar och kryptovalutor används allt mer som säkert och snabbt betalningsmedel. Flertalet länder saknar dock fortfarande lagstiftning som säkerställer spelreglerna för de aktörer som är verksamma inom området. Det brittiska territoriet Gibraltar är först ut i Europa med ett tydligt regelverk.

– Med vinterns lansering av ny lagstiftning kring kryptovaluta och blockkedjor har Gibraltar skapat en attraktiv hemvist för företag som är verksamma på den snabbväxande marknaden för kryptovalutor. För att ligga i framkant av utvecklingen uppdaterar vi vår strategi och våra expansionsplaner och säkerställer att både bibehålla och utveckla Quickbits position som en av de marknadsledande aktörerna på denna marknad, säger Reinhold Konnander, vd för Quickbit.

Etableringen i Gibraltar sker genom att Quickbit flyttar den operativa verksamheten, inklusive teknikplattformen, till ett dotterbolag. Företagets ledning och ägande kvarstår i det svenska aktiebolaget Quickbit eu AB (publ) och bolaget tar hjälp av redovisningsexperter för att säkerställa transparent rapportering genom moderbolaget i Sverige. Bolaget behöver mer kapitalisering för expansion och avser att snarast återkomma med teckningsperiod för spridningsemissionen inför kommande upptagande av handel av bolagets aktie på lämplig marknadsplats.

Med en framgångsrikt etablerad sektor för onlinespel och annan verksamhet inom kunskapsekonomin har Gibraltar gjort sig känt som en attraktiv plats för snabbväxande innovations- och internetbolag. Det brittiska territoriet är en av få jurisdiktioner i världen - den enda i Europa - som kan erbjuda ett grundläggande regelverk för marknaden för kryptovalutor, inklusive rådgivning, högteknologisk infrastruktur, välfungerande skattesystem samt utmärkta faciliteter för bank- och finans.

Avsikten med Gibraltars reglering av kryptovaluta och blockkedjor är att skapa förutsättningar för en säker, reglerad, solid och integritetsskyddet internationell marknadsplats, till gagn för såväl kunder som investerare, och för territoriet att skapa arbetstillfällen och tillväxt inom kunskapsekonomin. Representanter från Quickbit har i mars träffat berörda myndigheter för att säkerställa kontakt samt få insikt i den lokala regeringens vision för territoriets framtid, och bolaget har engagerat Gibraltars främsta advokatfirma för stöd med etableringen.

För Quickbits som internationell aktör innebär etableringen flera fördelar, såsom tydligt regelverk, stabilitet, lokal tillgång till juridisk och teknisk kompetens och åtkomst till en arbetsmarknad med stor expertkunskap. Huvuddelen av Quickbits kundbas finns på den internationella marknaden och vid förfrågan har företagets kunder svarat mycket positivt på initiativet.

– Liksom svenska spelbolag, med moderbolag i Sverige och operativ verksamhet i andra länder som Malta och på Cypern, så väljer vi nu rätt plattform för Quickbits verksamhet på den plats i EU som är bäst lämpad för att utveckla verksamheten långsiktigt, säger Reinhold Konnander.

Operativ verksamhet baserad i Gibraltar ger Quickbit långsiktig stabilitet, vilket gynnar bolagets aktieägare. Quickbit kommer inom kort att uppdatera ansökan till marknadsplatsen och inför en spridningsemission kommer bolaget att tillhandahålla ett memorandum som innefattar den justerade strategin. Etableringen i Gibraltar kommer att projektledas av företagets rådgivare Jörgen Eriksson, som har omfattande erfarenhet av arbete med både juridisk expertis och finansföretag i territoriet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Reinhold Konnander, Verkställande direktör, Quickbit, tel: 073-068 56 20, epost: reinhold@quickbit.eu

Jörgen Eriksson, Senior rådgivare till styrelsen, Quickbit, tel 070-681 27 77, epost: jorgen@quickbit.eu

Om Quickbit AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

Prenumerera

Dokument & länkar